ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 5/2565

Posted by:

  • วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยวิทย์ กายจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบหนองบัว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว และติดตามภารกิจการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

Add a Comment