รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

 

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment