ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 คัน 

                      ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยมีรายละเอียดดังนี้.-

1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4ประตู) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกี่ยร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ พวงมาลัยเพาเวอร์ แบบนั่งโดยสารสามารถปรับระดับพนักพิงได้ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีเครื่องปรับอากาศ ตรามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดฟิล์มกันความร้อยและมีความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตัวถังพ่นสารกันสนิม รถยนรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ระบบห้ามล้อหน้าเป็นระบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรค จำนวน 1 คัน ราคามาตรฐานยานพาหนะและขนส่ง สำนักงบประมาณ พ.ศ.2559 และแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีมาตรฐาน ฉบับเดือนสิงหา พ.ศ.2559 ราคากลางต่อหน่วย 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท)

2.ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และเสารับ-ส่ง สัญญา จำนวน 1 เครื่อง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงบประมาณ พ.ศ.2559 ราคากลางต่อหน่วย 19,500.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ชนิด LED สีแดง 3 วัตต์ ชนิดแบนยาว 120 ซม. พร้อมสัญญาณเสียงฉุกเฉิน 100 วัตต์ สามารถเปลี่ยนสัญญานเสียงและระดับความดังได้ไม่น้อยกว่า 6 เสียง ราคากลางต่อหน่วย 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งบประมาณตั้งไว้ 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 831,500.- บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศสอบราคา :download

ดาวน์โหลดไฟล์ราคากลาง : download

0

Add a Comment


1 × four =

Captcha loading...