รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับการโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและพนักงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment