ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment