ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ

Posted by:

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment