ข่าวด่วน!!!

Posted by:

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว จะเปิดให้บริการทันตกรรม ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 09.00น. ถึง 15.00น. ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Close-up of little boy opening his mouth wide during inspection of oral cavity

2 3

0

Add a Comment