บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้

Posted by:

บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยแจ้งหน่วยงานเทศบาล โดยอาจแจ้งผ่านทางศูนย์ฯ042-129661 หรือแจ้ง สท.ในพื้นที่ หรือแจ้ง ประธานชุมชน หรือ จนท.เทศบาล หรือ เบอร์ด่วน ปลัดเทศบาล 088-5955068 2. เขียนคำร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3.จนท.ของเทศบาลและผู้ได้รับความเสียหายรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสำรวจและประเมินความเสียหาย ณ ที่เกิดเหตุ 4.ผู้เสียหายลงนามในคำร้องและใบประเมินความเสียหาย 5.เทศบาลรวบรวมคำร้องและความเสียหายรายงานอำเภอ จังหวัดเพื่อจัดงบชาวยเหลือต่อไป

0

Add a Comment