โครงการเดินด้วยรถ ลดความเครียด สวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Posted by:

cropped-logo_20150910140918uhsH-1.png

 

Picture 007

Picture 008

Picture 009

Picture 010

Picture 011

รายชื่อผู้ได้รับมอบแต่ละประเภท(แยกชุมชน)

หลักเกณฑ์คุณสมบัติช่วยเหลือ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

IMG_2482

IMG_2452

IMG_2458

ประชุุมคณะกรรมการ

IMG_2528

IMG_2291

0

Add a Comment