ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น

nongbua02jpg_Page1_Image1 nongbua02jpg_Page2_Image1

0

Add a Comment