การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามโครงการจ้างพนักงานจ้างกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2560

Posted by:

jpg_Page1_Image1 jpg_Page2_Image1

0

Add a Comment