รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

CCI20022560CCI20022560_0003

CCI20022560_0002

CCI20022560_0001

CCI20022560_0004

0

Add a Comment