ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560

Posted by:

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยรุ่งเรือง 1,ซอยรุ่งเรือง 2 และซอยรุ่งเรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
P1

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลปินแยกขวา ชุมชนหนองขาม
P2

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ถนนกลางบ้าน (ซอยหนองขาม 1) ชุมชนหนองขาม
P3

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 4 ชุมชนประปาเขต 7
P4

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยนาทราย 3 ,ซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 1) และซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 2) ชุมชนนาทราย 2
P5

โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยเพชรสำลี ชุมชนหนองใส 1
P6

โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ และซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนดอนหัน
P7

โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 8 ถึง ซอยแสงเจริญ 11 ชุมชนแสงเจริญ
P8

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างโคก ชุมชนเก่าน้อย
P9

โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยเพชรมณี ชุมชนหนองขามน้อย
P10

โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน
P11

โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์) ชุมชนหนองใส 2 P12

P-12

โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กับชุมชนนาดอน จากซอยพรสวรรค์ 5 ถึง ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนพรสวรรค์และชุมชนนาดอน
P13
P-13

โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิริรุ่ง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
P14

0

Add a Comment


four × 2 =

Captcha loading...