การแสดงเจตนารมณ์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

Posted by:

การแสดงเจตนารมณ์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว 

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 

ณ  ห้องประชุมโพนทอง  ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว

 


nongbua123

 

IMG_7213

 

Capture_2017_09_12_09_39_48_661

0

Add a Comment


seven + 4 =

Captcha loading...