ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

                สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560

ไฟล์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) : แผน 60

0

Add a Comment