การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561

Posted by:

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561

0

Add a Comment