ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 17/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวิเศษ ชุมชนดอนหัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลด  สำเนาประกาศประกวดราคา

ดาวน์โหลด  สำเนาประมาณการราคากลาง

ดาวน์โหลด  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  ประกาศผลการประกวดราคา

ดาวน์โหลด  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

0

Add a Comment


seventeen − 8 =

Captcha loading...