ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 18/2561

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยคาราบาว ชุมชนหนองใส 2 ,ซอยหลังอนามัย ชุมชนหนองใส 1 ,

ซอยรื่นรมย์ (จากปากซอยหลังอนามัย-ระบบระบายน้ำหน้าอนามัย) ชุมชนหนองใส 1

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาว์นโหลด  : สำเนาประกาศ

ดาว์นโหลด  : สำเนาราคากลาง

ดาว์นโหลด  : แบบแปลนก่อสร้าง

0

Add a Comment


16 − 14 =

Captcha loading...