ประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

Posted by:

การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกสามชิกวุฒิสภา ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  นอกจากจะขอรับเอกสารการสมัครได้จากสำนักงานทะเบียนอำเภอ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th  ระหว่างวันที่ 22-30 พฤจิกายน 2561 โดยการยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 26-30  พฤจิกายน 2561 ให้ผู้สนใจจะสมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปขอรับเอกสารการสมัคร (ส.ว.17) ใบแรกก่อน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดในวันที่ประสงค์จะสมัคร

0

Add a Comment


eleven + five =

Captcha loading...