ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by:

1.แผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

2.แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

3.แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวน 13 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

4.แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

5.แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

0

Add a Comment


3 + 16 =

Captcha loading...