รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

0

Add a Comment


one × two =

Captcha loading...