โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562)

Posted by:

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ขึ้น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยราชธานี

0

Add a Comment