กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted by:

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอง นำข้าราชการ พนักงาน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณวัดศรีหนาทศาสดาราม บ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด เก็บกวาดขยะตามเส้นทางในพื้นที่ชุมชน เรื่อยมาจนถึงบริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment