ปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment