วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒

Posted by:

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. และพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และ อปพร.เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อปพร.ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน ๔ คน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร. ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๔ คน

0

Add a Comment


4 × 5 =

Captcha loading...