โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 11-12 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลภายในชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง หรือเป็นศูนย์…

 

0

Add a Comment


twenty + nine =

Captcha loading...