กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลา 13,700 ตัว” ณ สวนสาธารณะหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลา 13,700 ตัว” ณ สวนสาธารณะหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวัน 137 วันศาลยุติธรรม โดยมีท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายวิเชียร แสงเจริญถาวร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

 

0

Add a Comment


1 + 20 =

Captcha loading...