โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬาดอนเสือ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำลหนองบัว เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาล มีนายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ประธานได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ จำนวน 2 ราย คือนายบุญส่ง มาลี และนายพุทธพงศ์ วงค์คำจันทร์ ต่อด้วยการแสดงของกลุ่มแอโรบิค จำนวน 3 ชุดการแสดง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปัคตะกร้อ เปตองและแชร์บอล ในการแบ่งทีมการแข่งขันแบ่งเป็นเขต ชุมชนเขต 1 จะอยู่ในชุดเสื้้อสีน้ำเงิน ชุมชนเขต 2 จะอยู่ในชุดเสื้อสีชมพู ในส่วนของเทศบาลจะอยู่ในชุดเสื้อสีเหลือง

0

Add a Comment


2 × 5 =

Captcha loading...