โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 26 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น บริเวณชุมชนศรีสุราษฎร์ไปตามถนนดงอุดม-หนองใส จนถึงบริเวณ ตชต.หนองบัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลอง ในพื้นที่ของตนเองให้สะอาดและส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ ลงในที่สาธารณะ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน พนักงาน ลูกจ้างและอาสาสมัครภายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

Add a Comment


three × 2 =

Captcha loading...