ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี

0

Add a Comment


6 − two =

Captcha loading...