โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


four + 8 =

Captcha loading...