โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการเรียนการสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขึ้น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ได้พบปะกับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนการดำเนินกิกจกรรมของทางโรงเรียนในห้วงต่างๆ

0

Add a Comment


14 + six =

Captcha loading...