ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์ฯ4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1 (ช่วงที่1) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment


8 − 3 =

Captcha loading...