วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2562

Posted by:

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ หน้าเสาธง การออกกำลังกายก่อนเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

0

Add a Comment