วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดงานประเพณีท้องถิ่นสัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีไหว้สา พระธาตุโพนทอง ประจำปี 2562

Posted by:

รูปภาพงานประเพณีท้องถิ่นสัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีไหว้สา พระธาตุโพนทอง ประจำปี 2562 คลิกที่ลิงค์

http://shorturl.at/ovAD5

0

Add a Comment