วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามตารางการออกให้บริการภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment