วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน จัดโครงการหนูน้อยเข้าวัดขึ้น

Posted by:

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการ”หนูน้อยเข้าวัด ศพด.ดอนหัน” ขึ้น ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนราม บ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีสามชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านพรสวรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมบุตรหลาน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรทอดเทียนพรรษา ถวายวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร และมีจิตใจที่ดีงาม ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยังได้ทำบุญช่วงเทศกาล ด้วย

0

Add a Comment