วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ออกตรวจสอบเชิงรุก

Posted by:

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ออกตรวจสอบเชิงรุก ตรวจสอบสายไฟฟ้า สายยางก๊าซหุงต้ม ในเบื้องต้น ตามบ้านเรือนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อไม่เกิดอัคคีภัยและความสูญเสียและทรัพย์สินของผู้ประสบอัคคีภัยเป็นจำนวนมาก

0

Add a Comment


Captcha loading...