วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอบัว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม

0

Add a Comment


Captcha loading...