วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการเรียนการสอนประจำเดือน กรกฎาคม 2562

Posted by:

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการเรียนการสอนประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ขึ้น โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่ีหลากหลาย พร้อมทั้งได้มีการร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง การสวดมนต์ไหว้พระ การตรวจสุขภาพ(วัดความดัน)ผู้สูงอายุ กิจกรรมสหวาระ ฯลฯ

คลิกเพื่อไปยังอัลบั้มภาพ https://is.gd/CNjDeJ

0

Add a Comment