วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 พิธีกล่าวอาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted by:

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 พิธีกล่าวอาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล วิมลสมัย พระภูวนัย เรืองจรัส ฉัตรสยาม 67 พระพรรษา สง่างาม เทอดพระนาม แซ่ซ้อง ฉลองชนม์ ทรงปกเกศ ป้องภัย ไทยทั่วหล้า ทรงเมตตาไพร่ฟ้า ทุกแห่งหน ทรงสืบสาน ตามรอยพ่อ องค์ภูมิพล ดุจหยาดฝน น้ำทิพย์ ชโลมไทย ขอพระองค์ ทรงพระ เกษมศานต์ สุขสราญ พลูพิพัฒน์ นิรัตติศัย พระบุญญาบารมี เกริกเกรียงไกร มิ่งขวัญไทย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


Captcha loading...