โครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562”

Posted by:

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562” งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

                   คลิกเพื่อไปยังอัลบั้มกิจกรรม

0

Add a Comment


Captcha loading...