กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Posted by:

นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นำคณะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นพิธีถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

0

Add a Comment


Captcha loading...