งานทะเบียนท้องถิ่น

Posted by:

ด้วยงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว
ได้รับผลกระทบจากพายุฝน
วันนี้ สนท.ทต.หนองบัว ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้
เนื่องจากน้ำท่วมเมื่อวานครับ
จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามารับบริการ
ทราบโดยทั่วกัน…
ถ้าสามารถเปิดให้บริการได้จะแจ้งให้ทราบทันที..ครับ

0

Add a Comment


3 × one =

Captcha loading...