โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว

Posted by:

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

0

Add a Comment


twenty − seventeen =

Captcha loading...