กิจกรรม “ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล”

Posted by:

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


10 − 6 =

Captcha loading...