โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลป้องกันโรคไตเรื้อรัง

Posted by:

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักกับโรค วิธีการในการระวังป้องกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ปลอดจากโรค

0

Add a Comment


2 × five =

Captcha loading...