วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

Posted by:

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มพลังมวลชนชาวเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิก อปพร. อสม.ครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ฯ เข้าร่วมกิจกรรม มีชุดการแสดงบาร์สโลบ ชุดรำเทิดพระเกียรติ ชุดรำถวายพระพรและการแสดงดนตรีบทเพลงเกี่ยวกับแม่

0

Add a Comment


ten + 13 =

Captcha loading...