โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยความร่วมมือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นเด็กสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย..

0

Add a Comment


3 × five =

Captcha loading...