กิจกรรมสาธารณกุศล บ้านพักคนชราอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว โดย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณกุศล “การมอบสิ่งของ และสนับสนุนอาหารกลางวันแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชราอุดรธานี ” ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิสันติราชา

0

Add a Comment


eighteen − 2 =

Captcha loading...